Rwandan Cabinet Approves Institutional reform in the Energy and Water Sectors

on .

PRESS RELEASE

Rwandan Cabinet Approves Institutional reform in the Energy and Water Sectors

Yesterday (23.10.13), The Government of Rwanda formally approved the creation of Energy and Water and Sanitation Companies. These companies will take over responsibility for the operation of the utilities and the development of new infrastructure from EWSA (Energy Water and Sanitation Authority).

The changes follow a 5-month review of the institutional arrangements within each sector and are expected to deliver significant improvements in planning, private sector engagement, efficiencies and quality of service provision. 

Following the approval of the government’s second Economic Development and Poverty Reduction Strategy (EDPRS II) in March this year, a detailed review of the institutional arrangements in the Water and Energy sectors was carried out. The review, supported by leading international experts, concluded that the change is required in order to meet the twin challenges of investing in new infrastructure and operating larger and more complex networks.

The Country requires around $3bn of investment to increase access to water from 74% to 100% and access to electricity from 17% of households to 70%. This significant increase in the scale of the Energy and Water systems is one of the main reasons for the separation of the sectors into two companies. 

Each of the new companies will have a unit dedicated to planning and the delivery of new investment. Planning will be essential over the coming years to attract the required investment. This is particularly true in energy generation where resources need to be dedicated to proving energy sources such as geothermal, methane and hydro. Indeed, Rwanda has invested significantly in demonstrating its natural resources over recent years in order to attract the private sector, including detailed feasibility studies on a number of potential hydro sites and through the on-going drilling in the North West of the Country to investigate its geothermal potential. Large investments in the water extraction or power generation have long lead times to develop the project proposals and to obtain the investment required. A long term investment plan will be developed for each sector identifying the investments required over the next 20-years to allow sufficient time for these activities.

As well as helping to secure the future investment required through improved planning, the reforms are expected to deliver significant improvements in both efficiencies and the quality of service. A key part of the establishment of the new companies will be the development of IT systems and processes to help them operate efficiently. These IT systems will also provide information to the management of the companies and the government on operational and financial performance to allow management to make better decisions and to understand how effectively the companies are being run. The transition in responsibility from a government agency to companies is a significant development as it will place greater power in the hands of the management of the new companies, enabling them to make rapid decisions. Under the new corporatized arrangements, the management will assume total responsibility for all operational decisions. The new organisations will be government owned and answerable to a Board appointed by the Government.

Within the new companies the organisational structures are likely to look different from the existing ones within EWSA today. This will present excellent opportunities for Rwandans looking to develop a career in these fast paced and challenging sectors.

ITANGAZO

INAMA Y’ABAMINISITIRI YEMEJE IVUGURURWA RY’IKIGO CY’IGIHUGU GISHINZWE GUTEZA IMBERE INGUFU, AMAZI N’ISUKURA (EWSA)

Inama y’Abaminisitiri yateranye ku wa gatatu tariki ya 23 Ukwakira 2013 yemeje ivugururwa ry’Ikigo cy’Igihugu gishinzwe guteza imbere ingufu, amazi n’isukura (EWSA) kikavamo amasosiyete abiri : imwe ishinzwe ingufu (Power and Energy Holding Company) n’indi ishinzwe amazi n’isukura (Water and Sanitation Company), azakora nk’amasosiyete y’ubucuruzi, hagamijwe kurushaho kunoza imikorere. Azaba kandi afite inshingano zo guteza imbere ibikorwa remezo by’ingufu, amazi n’isukura. Iri vugurura rije nyuma y’amezi atanu hakorwa isuzuma ry’inzego z’imirimo mu bijyanye n’ingufu n’amazi kugira ngo igenamigambi n’uruhare rw’abikorera n’itangwa rya serivisi birusheho kugenda neza.

Nyuma yo kwemeza Gahunda y’Imbaturabukungu Icyiciro cya kabiri (EDPRS II) muri Werurwe 2013, hakozwe isuzuma rinononsoye ryerekeye imikorere y’inzego z’imirimo ku bijyanye n’ingufu n’amazi. Muri iri suzuma hanifashishijwe n’impuguke mpuzamahanga, hafatwa umwanzuro ko hakorwa ivugurura kugira ngo ibibazo bibiri by’ingenzi bishakirwa igisubizo : gushora imari mu kubaka ibikorwa remezo bishya no gucunga imiyoboro yaba iy’ingufu y’aba iy’amazi igenda irushaho kwiyongera. Igihugu gikeneye amadolari miliyari 3 kugira ngo mu mpera z’umwaka w’2017, abaturage bafite amazi meza bagere ku gipimo cy’100%, ubu gihagaze kuri 74% ; ku rundi ruhande, abafatabuguzi bafite amashanyarazi ubu bagomba kuva ku gipimo cya 17% bakagera ku gipimo cya 70% . Kubera ko umubare w’abaturage bagomba kugezwaho ibikorwa ugenda wiyongera buri mwaka, niyo mpamvu hafashwe icyemezo cyo gushyiraho ibigo bibiri bitandukanye, ikigo cy’ingufu n’ikigo cy’amazi. Muri EWSA, inshingano z’ubuyobozi zari zaguye cyane ; ivugurura rizatuma buri rwego rukurikirana neza kandi rumenye inshingano zarwo

Buri kigo gishya kizagira ishami rishinzwe igenamigambi n’ishoramari. Igenamigambi rizaba ari ingenzi mu myaka iri mbere mu rwego rwo kureshya Mu by’ukuri, u Rwanda rwashoye imari itubutse mu kubyaza ingufu umutungo kamere mu myaka ishize kugira ngo abikorera barusheho kwitabira gushora imari mu rwego rw’ingufu. Inyigo zinononsoye zarakozwe ku migezi inyuranye kandi n’imirimo yo gucukura amashyuza irakomeza mu majyaruguru y’igihugu. 

Ishoramari mu gukurura no gutunganya amazi ava mu masoko cyangwa mu migezi n’ishoramari mu gutanga ingufu z’amashanyarazi rifata igihe kirekire mbere y’uko imishinga ibona amafaranga yo kuyishyira mu bikorwa. Hazakorwa igenamigambi ry’igihe kirekire kuri buri rwego, urw’ingufu n’urw’amazi, hagaragazwe amafaranga akenewe mu myaka 20 iri imbere.

Nk’uko igenamigambi rinoze rikenewe mu kumenya ingengo y’imari, ivugurura naryo rizatuma akazi gakorwa mu bigo karushaho gutanga umusaruro n’imitangire ya serivisi irusheho kugenda neza. Ni ngombwa kandi ko ibigo bishya byitabaza ikoranabuhanga rigezweho mu rwego rwo kongera umusaruro w’akazi. Ikoranabuhanga rizafasha ubuyobozi kubona amakuru, rizatuma Leta imenya buri gihe uko ibigo bihagaze mu mikorere no mu gucunga imari, bityo Leta ikomeze gufata ibyemezo bikwiye no gukurikirana uko ibigo birimo gucungwa. Kuvugura ikigo cya Leta kigakora nka sosiyete y’ubucuruzi ni intambwe ikomeye itewe. Urwego rw’ingufu n’urwego rw’amazi ni inzego zikeneye ubuyobozi bufite imbaraga zo gufata ibyemezo vuba kandi mu buryo buboneye.

Ubuyobozi bw’ibi bigo buzaba bufite inshingano zo gufata ibyemezo bijyanye n’imicungire y’ibyo bigo. Ibi bigo bizakomeza kuba ibya Leta kandi abagize Inama y’Ubutegetsi yabyo bazajya bashyirwaho na Leta.

Birumvikana ko inzego z’imirimo muri ibi bigo bishya zizatandukana n’izo EWSA yarifite ubu. Bikaba rero ari umwanya mwiza ku Banyarwanda bafite ubushobozi wo kugana ibi bigo mu kubyubaka no kwiyubaka ubwabo.